Cho Bảo - Một Hà Nội Phố Trong Ký ỨcBảo thân mến:
Suốt tuổi thơ, Bảo sống trong trường Dòng rồi khi lớn,lại lăn mình vào chương trình Pharm. D. nên Bảo chẳng còn chỗ trống cho Việt Nam! Thay cho một đêm mất ngủ, mình đọc lại bài Hà Nội Phố (Phan Vũ) để khởi đầu cho sự trở về trong Bảo nhé! Cảm xúc thật trong cái "nhìn" của mình qua bài thơ hoàn hảo của Phan Vũ về một Hà Nội của mọi người...Dù ở đâu, hãy luôn dùng kiến thức (thuốc men) để cộng thêm giá trị đời sống của mình và mọi người nhé!

Ha Noi Pho - Dai Duong
Nhãn:
edit