For MQB - Pics @ Chapman University

Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh! (Phạm Duy)
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau... (Phạm Duy)
..."Một ngày sẽ không còn thấy lại." (Trịnh Công Sơn)
"Vội vàng thêm những lúc yêu người..." (Trịnh Công Sơn)
Nhãn:
edit