"Hương Xưa" - 2009 CD Project

1. Hương Xưa (Cung Tiến)
2. Còn Gì Nữa Đâu (Phạm Duy)
3. Đêm Nhớ Về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng)
4. Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng) - Song Ca
5. Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An - Lời Nguyễn Đình Toàn)
6. Nghe Những Tàn Phai (Trịnh Công Sơn)
7. Chỉ Chừng Đó Thôi (Phạm Duy)
8. Gửi Người Em Gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh)
9. Đưa Người Tuyệt Vọng (Lê Uyên Phương) - Song Ca
10. Quán Bên Đường (Phạm Duy - Thơ Trang Thế Hy)

Yesterday Music
Completion Date: March 31, 2009
Hoà Âm: Duy Cường (đang liên lạc), Lê Từ Phong, Vũ Quang Trung, Bình Sơn.
Violin: Nguyễn Xuân Quang, Lina Thanh Nhàn
Guitar: Nguyễn Xuân Thao
Saxaphone: Hoài Khanh
Guest Vocals: Mai Dung, Vân Anh, Thanh Hà, Diệu Nga (Chọn 2)
Graphic Design: Lập Hậu
Printing: Mekong Printing
Nhãn:
edit