Lòng Cuồng Điên Vì Bị Trách...Những tấm hình từ thiện của Trịnh FC Hà Nội, nói lên được rất nhiều: Bình yên trong "phụng sự".

Photos by Tạ Hùng Cường (A Tuyên Quang gentleman - một người có "loving-kindness").

Nhãn:
edit