Như Cánh Vạc ...

Trò chuyện cùng em, hẳn trong anh ùa về bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Huế lần này, sẽ có những điều thật "đắt" mà chúng ta đã hoặc chưa từng làm, Mỹ Hà nhé!

Thank you!!!!

Sau đây là những điều sẽ làm, Mỹ Hà nhé:

1. Một vòng xích lô Đại Nội - đường Phượng Bay (mù không lối vào).
2. Serenade night @ Imperial Hotel.
3. Hoa Trà nightclub.
4. Chùa Từ Hiếu - charity event.
5. Cafe Xưa với Mỹ Hà, Tuấn, Bờm và các bạn.
6. Chùa Huyền Không 1 & 2 - nhất định sẽ chạy xe một mình.
7. Ăn Ốc ở quán gần Không Gian Xưa nhé! (Anh đã biết bao dung).


Và cả những điều chưa nói hết cho một kiếp người...
Nhãn:
edit