Phan Vũ

ta còn em đường lượn mái cong
ngôi chùa cũ
tháng năm buồn xô lệch ngói âm dương
ai đó ngồi bên gốc đại chợt quên ai kia
đứng đợi bên đường
Nhãn:
edit