Đại Bác Ru Đêm 30 tại Hà Nội
Designer: Tạ Hùng Cường (#1, #3) - Tuấn Kirin (#2)
Photo by: Thái Ly

Hai nhạc phẩm mình đang tập ráo riết:
1. Cúi Xuống Thật Gần
2. Nước Mắt Cho Quê Hương

Sẽ mộc mạc và thật nhiều cảm xúc vào không khí cuối năm, Trĩu nhỉ ?! Cảm tạ khi anh được là một phần bé nhỏ của chương trình!
Nhãn:
edit