Pirating

“Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.”
– Aldous Huxley

I hardly every watch TN, VS or Asia for that matter so I don’t know how good, or bad, they have become. However there is one thing that I found rather alarming from the comments is the moral justification for pirating, especially now that technology has made the whole process a whole lot easier. It doesn’t matter whichever way we look at it, pirating is stealing no less.

Comment by Hoang — 8 December 2008 @ 10:37 am

Dear Hoàng:

Hoàng nói đúng về vấn đề “pirating” và trân trọng ý kiến này vô cùng.

Đào bới sâu một chút nữa, trong một thế giới hoàn hảo, thì mình đòi hỏi các trung tâm băng nhạc cũng phải thực hiện đúng cung cách của người làm & tôn trọng nghệ thuật. Nếu không ít lần họ tự ý lấy nhạc của các nhạc sĩ Việt & ngoại quốc để kiếm tiền mà không một lần xin phép ý kiến, hoặc có chăng - sau đó, họ quẳng 1 lá thư xin lỗi, kèm theo vài trăm tiền tác quyền…thì mình cần xem lại. Sự trân trọng tác quyền phải đến từ cội rễ của một sản phẩm. Nếu họ làm trước, thì những người (i.e., khán thính giả) có lương tâm và nâng niu nghệ thuật sẽ tự động làm đúng trách nhiệm của họ thôi. Tuy nhiên, mình chưa tìm thấy cái “lương tâm” từ các trung tâm kể trên. Nực cười thay, họ lại nghĩ ngược lại, họ cho rằng khi các tác phẩm âm nhạc của những tác giả (chưa tên tuổi) được (hay bị) xuất hiện trên videos của họ, là một sự ban bố, làm ơn phước - thậm chí không một đồng tác quyền.

Riêng mình, giống như Hoàng, mình không mua, không xem và cũng không có ý định đó ở tương lai, nhưng vẫn biết rằng…Như Loan khá đẹp đấy chứ!

Một tuần ý nghĩa nhé!
Nhãn:
edit