Nhớ Tết Nơi Phố Cổ Hà Nội...


Hình ảnh thế này, chẳng bao giờ tôi có thể tìm thấy nơi xứ người.
Khi quay về, lòng lại cảm giác "tha hương ngay trước cổng nhà Mẹ, Cha" ...
Kỷ niệm Xuân Hà Nội cách đây 4 năm...
Nhãn:
edit