Giữ Đời Cho Nhau - Đêm Nhạc Trịnh 03.14.2009


Với tôi, đêm nhạc này, tất cả cảm xúc sẽ dành cho Trịnh Công Sơn nhân dịp cận kề 8 năm ngày Ông mất! Và chỉ riêng tôi thôi, sẽ là như thế!!!


Nhãn:
edit