Hương Xưa CD - Designed by HCT

Updated: Hương Xưa CD cover will be designed by Tạ Hùng Cường!

Xem hắn có cảm được cái "xưa" không khi tuổi đời chỉ hai nhăm ?!

"Hương Xưa" - 2009 CD Project
1. Hương Xưa (Cung Tiến)
2. Còn Gì Nữa Đâu (Phạm Duy)
3. Đêm Nhớ Về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng)
4. Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng) - Song Ca
5. Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An - Lời Nguyễn Đình Toàn)
6. Nghe Những Tàn Phai (Trịnh Công Sơn)
7. Chỉ Chừng Đó Thôi (Phạm Duy)
8. Gửi Người Em Gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh)
9. Đưa Người Tuyệt Vọng (Lê Uyên Phương) - Song Ca
10. Quán Bên Đường (Phạm Duy - Thơ Trang Thế Hy)

Yesterday Music
Completion Date: May 31, 2009
Hoà Âm: Duy Cường, Lê Từ Phong, Bình Sơn.
Violin: Nguyễn Xuân Quang, Lina Thanh Nhàn
Guitar: Nguyễn Xuân Thao
Saxaphone: Hoài Khanh
Guest Vocals: Mai Dung, Vân Anh, Diệu Nga, Tạ Hùng Cường
Nhãn:
edit