Bài hát thứ ba


…“Trên đời này chỉ có ba bài hát
Đủ nói hết buồn vui của thế giới tâm hồn
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất,
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ,
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già,
Ôm xác con hát một mình lặng lẽ…
Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba”…


Rasul Gamzatove - Thái Bá Tân dịch

Nhãn:
edit