Cho Đời Chút Ơn

Designed By: Nguyễn Lập Hậu (my favorite)

"Đời vẽ tôi trong cuộc tình, đầy những yêu thương giận hờn; từ đó sớm chiều bâng khuâng ..." - TCS

Thật là một tình cờ hi hữu - mình đang trò chuyện với Cô-Đề về sự các biệt giữ cuộc Đời và cuộc Sống, thì Lập Hậu lại designed và lấy tựa đề là Cho Đời Chút Ơn - lại làm sáng lên chữ Đời ! Thần giao cách cảm giữa Lập Hậu và Cô-Đề chăng?
Nhãn:
edit