Diễm Xưa

Nhớ mãi trong cơn đau vùi làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau?
Bàn tay buông lối ngỏ...
Nhãn:
edit