Đêm nhạc dịp 8 năm giỗ Trịnh

Tôi thích giọng hát và tác phong làm việc của Nguyệt Ca thuộc Trịnh Box! Giọng hát rất đẹp và nhiều cảm xúc với dòng nhạc Trịnh! Tiến xa nhé, Nguyệt Ca!

Poster designed by: Tạ Hùng Cường - Nó, Inc. (sau nhiều lần than phiền, chỉnh sửa). Nội dung đơn giản thế này có phải hay không? Cho ăn đòn bây giờ!
Nhãn:
edit