Đêm Thơ & Nhạc

Có lũ kỷ niệm trước sau ... (designed by Theodore Tuấn Bùi)


Phạm Duy & Mộng Thủy


Mộng Thủy & Duy Cường (người cho tôi cảm nhận được những làn hơi hòa âm tuyệt vời nhất trong nhạc Phạm Duy)
Nhãn:
edit