Đêm Trịnh mùng 4 tháng Tư 2009

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm Trịnh Công Sơn mất 01.04.2001 - 01.04.2009. Tôi sẽ yêu đêm nhạc này lắm, poster design đã kích thích tôi, quyến rũ tôi.
Có người lòng như khăn mới ...
Nhãn:
edit