Giờ Mới Hiểu...

Giờ mới hiểu: phải trải qua một cơn bạo bệnh thì mới ngấm sâu với từng bài nhạc, dù là những bài hát sở trường. Ái Vân chứng minh thế!

Giờ mới hiểu: quy luật của một nghệ sĩ Việt Nam là phải đi qua nhiều thể loại khác nhau, dù cho chúng không thuộc sở trường của mình. Chỉ như thế, người ta mới biết mình còn đang sống. Rồi cuối cùng khi quay lại với điểm mạnh, mọi người mới thấy cái “đắt” của mình. Album này của Ái Vân chứng minh thế!

“Although her popularity quickly diminished, she made the wise choice to strike out on her own. She was getting nowhere with Thuy Nga” - Mình không đồng ý điểm này nhé! Mình lại thấy dù chẳng có Thuý Nga nào làm nên một Ái Vân cả, nhưng trên các sản phẩm Thuý Nga, Ái Vân đã bám trụ ở vị trí cao trong một đoạn đường rất dài đấy chứ. Thời sung sức và mặn mà của Ái Vân chính là thời điểm gắn liền với Thuý Nga. Và cũng nhờ sự vàng son này, tên tuổi Ái Vân đã đến mọi vùng nơi có người Việt cư ngụ, đặc biệt là ở Việt Nam.

Giờ mới hiểu: Khi bạn hết làm ra tiền hoặc đem mối lợi “trần gian” nào (cho dù tài năng và tâm hồn bạn vẫn vẹn nguyên), bạn sẽ nhìn thấy sự “ngoảnh mặt”.

Vẫn tươi đẹp và ngọt ngào! Một diễn viên múa tên Linh Nga (mới diễn xong “Vũ”) cũng đẹp và nội lực như Ái Vân vậy! Ái Vân là một ví dụ (rất ít) của một người quay về Việt Nam hát mà tài sắc không chênh lệch so với thời vàng son.
Nhãn:
edit