KTS Tạ Hùng Cường

Logo đẹp và ý nghĩa lắm! I love it!

Nói chung là tạm hài lòng! Vài chỗ còn sến sặc sụa nhé!
Nhãn:
edit