Kỷ Niệm Trịnh Công Sơn 70 Tuổi


70 năm...
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời ...
Đêm nhạc tại Hà Nội - những yêu thương nhẹ nhàng!
Nhãn:
edit