Một Mùa Đông

Thơ: Lưu Trọng Lư
Tặng kẻ thích thơ dì KL & Mẹ

(Mình đọc trong tâm trạng "tiến thoái lưỡng nan" cho một niềm hân hoan tháng 5). Chắc là sẽ từ chối!

"Xa xăm tôi ngồi tôi tìm giấc mơ. Xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi ... " - TCS

Mot Mua Dong.wma - Dai Duong
Nhãn:
edit