Ông Bùi Bảo Trúc...

Tôi học hỏi bởi ông thật nhiều - giọng nói, phong cách và kiến thức của Bùi Bảo Trúc quyến rũ tôi!
Nhãn:
edit