Tôi lại thích giọng hát này!

Hội Trịnh Hà Nội dịp tổ chức "Giữa Cõi Con Người" - Sinh nhật Trịnh Công Sơn ngày 28 tháng 2, 2009 tại Hà Nội.

Trình bày: Tạ Hùng Cường (Tuyên Quang)
Giua coi con nguoi - TrinhCongSonFC.net
Nhãn:
edit