30-4-1975

Tôi đã làm một "Freudian slip" trên Litte Saigon Radio (Phạm Thiên Thư/Thanh Tâm Tuyền). Tôi đã cố gắng làm cho tình huống nhẹ & đẹp hơn. Ai dè, một điều giản đơn nhất mà tôi cũng không làm được: chính xác!

Buồn cho Việt Nam và cho tôi!
Nhãn:
edit