Một Poster Design Khác Của Nguyễn Lập Hậu...


Đây là mẫu poster design khác của Nguyễn Lập Hậu (NLH) mà tôi ưng ý nhất từ bấy lâu nay vì có thể nói là được NLH đầu tư thời gian kỹ lưỡng nhất, tâm huyết nhất! Mời quý bạn và Kiệt click vào xem nhé!

Poster thứ 2 là mình mới post lên, kỷ niệm cho lần sinh hoạt với Trịnh FC & Trịnh Box Hà Nội - một đêm mưa tơi bời mà lòng thật khô ráo, đẹp đẽ vì những cảm xúc của buổi nhạc.
Nhãn:
edit