Ngày về quê xa lắc lê thê...

Một buổi chiều mưa tại quán Chiều (Đại Nội, Huế) - vẫn từ chiếc máy cũ kỹ đó, giọng hát đó và bên cạnh một tâm hồn đẹp đẽ mới...

Nhãn:
edit