Portrait 17 - Hiền Thục hát Trịnh


Cô bé mà tôi yêu thích nay ra một CD theo lời khuyến khích của nhiều kẻ yêu Trịnh như tôi. Rất mộc mạc và chân thành, Hiền Thục đã bỏ cảm xúc mình vào sản phẩm mới nhất!Hoa vang may do - Hien Thuc
Nhãn:
edit