Bé Sâu Cười Híp Mắt Lại

Bé Sâu thích nghịch nước, bắn tung toé là cười híp mắt lại - giọng cười lanh lảnh, rõ to! Bé Sâu cứ tưởng như làm cho nước tung toé là một "thành tựu" gì to lớn lắm! Mỗi ngày, Bé Sâu cười híp mắt thế này không dưới 30 phút đồng hồ, xem như là 1 dạng xả stress của bọn trẻ con!
Nhãn:
edit