Biển Nước Mắt

Tôi đứng im nghe biển sầu sóng vỗ,
Ngàn trùng xa thương nhớ mãi không nguôi,
Người ở đâu hỡi người tình muôn thuở ?
Lệ tôi thành biển nước mắt, người ơi!!
Nhãn:
edit