Cần - Cần Lắm

Nhóm Yêu Nhạc Trịnh tại quận Cam, California (thuần Việt, thuần nhạc Trịnh, thuần âm nhạc) cần tuyển:

1. Những tâm hồn yêu nhạc Trịnh sống ngay tại Nam hoặc Bắc California và dĩ nhiên trên khắp thế giới.
2. Những giọng hát (nhạc Trịnh Công Sơn) tốt, có hồn tại quận Cam & khắp nơi.
3. Guitarists.
4. Người có khả năng viết (writers).

Xin liên lạc về số 714.886.0260 hoặc email cungchimtroi@yahoo.com

Chân thành cảm tạ và mong được làm nên những cuộc hội ngộ ý nghĩa, thú vị qua âm nhạc Trịnh Công Sơn
Nhãn:
edit