Đêm Trịnh Box: Chưa Mòn Giấc Mơ


Một poster bình bình cứ hệt như trang nhất của một tờ báo cũ thời mới ...mất nước (mà VN gọi là giải phóng). Chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ - nhạc Trịnh Công Sơn - có tính chất tuyên truyền cả. Nhưng poster có vẻ theo chiều hướng của một poster "tuyên truyền" nếu không thì giống 1 tờ vé số. Có đồng ý không, nhạc Trịnh là nhạc toát lên màu tự do, tự do như lá cỏ - ai cảm nhận sao tùy họ! Hãy áp dụng công thức "Less is More" vào poster này!

Designed by: Tạ Hùng Cường
Tạ Hùng Cường: Khi cho ra đời một sản phẩm dưới tay nghề của mình, hãy biết sàng lọc, cẩn thận, trau chuốt và cho mọi người phải chép miệng, phủ phục rằng đây là một poster đẹp & lạ!
Poster trên thì không!
P.S. Em có tất cả mọi yếu tố tài năng và trí để làm bất cứ điều gì tỏa sáng!
Nhãn: ,
edit