Hình Bí 2 Tuổi - Xinh Không?


Thấy chưa? Đã bảo rằng Bố nào con nấy mà! Sao trên đời này, người ta ít khi nào nhìn nhận cái "đẹp" của nhau nhỉ? Kakaka! Nguyệt Ca, TP, Trĩu, Anonymous...Xem hình Bố của Nicholas nè, đồng ý là cả 2 Bố con dễ thương không?

Sở thích của Bí:
1. Nhạc Trịnh
2. Đọc truyện ngắn
3. Xoài ngâm
4. Huế & Đà Lạt
5. Xem cãi nhau
6. Hoà bình

Ghét:
1. Sự rỗng tuếch
2. Ca sĩ Mai Khôi (vì những tuyên bố nhố nhăng) kakaka
3. Chiến tranh
Nhãn:
edit