Hương Xưa - Đại Dương's Album


Cover designed by: Tạ Hùng Cường (Nó, Inc.)
Will Be Released in: Summer 2009
Yesterday Music
Bonus Songs: Tâm Khúc Viết Riêng Cho Một Người (Nguyên Chương) và Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy)
Tracks:
1. Hương Xưa (Cung Tiến) 2. Còn Gì Nữa Đâu (Phạm Duy) 3. Đêm Nhớ Về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng) 4. Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng) - Song Ca 5. Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An - Lời Nguyễn Đình Toàn) 6. Nghe Những Tàn Phai (Trịnh Công Sơn ) 7. Chỉ Chừng Đó Thôi (Phạm Duy) 8 . Gửi Người Em Gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh) 9. Đưa Người Tuyệt Vọng (Lê Uyên Phương) - Song Ca 10. Quán Bên Đường (Phạm Duy - Thơ Trang Thế Hy)
Nhãn:
edit