Huyền Thoại Chúng Mình

Anh vẫn tìm em trên hè phố cũ
Như hôm qua mình còn gặp nhau đây,
Một mình anh, tay vẫn thiếu bàn tay
Và mắt thiếu đôi mắt nhìn say đắm .
Phố vẫn thế - người ngược xuôi đông lắm
Nhưng còn đâu mái tóc ngược gió chiều ?
Lá me vàng rơi trên áo em yêu
Thuở ấy; như đã đi vào huyền thoại.
Anh vẫn tìm em và anh vẫn đợi,
Quán ngày xưa, một ly nước chanh buồn .
Hàng cây thở dài trong buổi hoàng hôn,
Trai tim anh cũng thở dài thương nhớ .
Anh vẫn tìm em trên hè phố cũ;
Anh vẫn tìm em suốt một đời người,
Dù chẳng bao giờ anh được tới nơi,
Vi nơi ấy chúng mình là huyền thoại ./.
Nhãn:
edit