Logo TCS FanClub


By Tạ Hùng Cường
Nhận xét của chủ nhân blog: nhìn khô & thô như designer! Chẳng có tí gì mộc mạc, thảnh thơi & Trịnh tính gì cả! Cho phép mình cho điểm vì (ngoại đạo): 2/10!
Đề nghị làm lại!
Nhãn:
edit