Phạm Duy 84


Tôi rất ưng ý style design trong poster này!

Designed by: Theodore Tuấn Bùi

Thời điểm Phạm Duy 84 là lúc Tuấn vẫn còn mới trong tay nghề thiết kế - vậy mà làm được một poster ý nghĩa như thế!
Coming Soon: Một Mình Tôi Đi, Khoảng Vắng Em Ngồi designs của Theodore Tuấn Bùi
Nhãn:
edit