Thanh Bùi

Mình ủng hộ Thanh Bùi trong đường hướng âm nhạc chuyên nghiệp ấy!
Xướng ngôn viên Ngọc Ân làm Thanh Bùi toả sáng trong cuộc phỏng vấn trên radio. Những người còn lại thì không (ngại nêu tên ra đây quá).


Nhãn:
edit