Yesterday Music

Yesterday Music

Với sự cộng tác của: Mai Dung (vocalist), Theodore Tuấn Bùi, Nguyễn Lập Hậu, Trần Việt Phương, Tạ Hùng Cường (graphic designers), Lê Từ Phong (musician), Lê Từ Quang (musician), Nguyễn Xuân Quang (Violinist) & Đại Dương (Marketing).

PRODUCTS:

Mưa, Đất, Trời & ... (2002)

Cũng Chìm Trôi (2007)

Cũ (2008)

Hương Xưa (Coming Soon...)
Tuyển ca sĩ mới vì hiện giờ chúng tôi chỉ có Mai Dung - my most favorite!
Nhãn: ,
edit