divasSao càng ngày, Nguyễn Lập Hậu càng design đẹp vậy nhỉ ? Bây giờ là 1 giờ 10 sáng mà mình tỉnh hẳn ra vì khám phá 2 bộ CD designs mới của anh! Tuyệt đẹp và theo đúng standard của ... Hollywood! Hôm cuối tuần qua, anh Tuấn Hùng (singer/actor) chia sẻ với mình: Đại Dương thấy không, chúng ta ở cách Hollywood chỉ có 40-45 phút lái xe nhưng trình độ nghệ thuật của Việt Nam mình sao li ti so với tụi Hollywood quá!

Sản phẩm của Lập Hậu xứng đáng đứng cạnh các sản phẩm khác mà mình hay để ý ở kệ bán nhạc Barnes & Noble! Thương lắm những sản phẩm mới!
Nhãn:
edit