m.c. cho club o'noodle tại star performing arts

Thứ Bảy này, nếu quý bạn có thời gian và muốn xem "Finding Home" (Quê Hương Trong Tôi) của Club O' Noodle - mời đến tham dự lúc 7:00 p.m. tại Star Performing Arts nhé! Mình sẽ làm MC cho chương trình này.

Đây là một chương trình miễn phí cho công chúng nhưng cần phải có vé mời từ ban tổ chức. Liên lạc ông Phó Thịnh Trương 714.724.1568 để sở hữu những vé mời quý giá này! Vì chương trình có tính cách cộng đồng và miễn phí nên mình cũng miễn phí tất!

Hẹn gặp vì biết đâu sẽ một buổi tối thứ Bảy đầy ý nghĩa thì sao?
Nhãn: , ,
edit