đóa|hoa|vô|thường|youtube


Nhóm The Friends:


Lời thoại: Đại Dương
Pianist: Vương Hương
Violin: Esther Back, Luân Vũ
Vocalists: Diệu Nga, Bảo Châu, Phạm Hà
Dancers: Vũ Đình Luân & Lạc Hồng


Nhãn: ,
edit