sắp|events

Nhóm The Friends sẽ bắt tay vào làm những sản phẩm/event sau đây:

1. CD chủ đề: Phố Thu (sẽ phát hành khắp mọi nơi có người việt cư ngụ) và rất cần sự đóng góp của các tay graphic designers cừ khôi.

2. Đêm nhạc: Lê Uyên Phương - 34 Năm Nhìn Lại (Saturday, August 22, 2009).

Trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả quan tâm đến Nhóm The Friends!

Nhãn:
edit