tôi|30|tuổi

Đài VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ
Sáng Tác: Đại Dương
Giọng Đọc: Hồng Vân
Soạn Nhạc: Anh Dũng

Mình rất thích giọng đọc và image của chị Hồng Vân mỗi khi chị xuất hiện trên TV. Làm việc với chị Hồng Vân thì thật là thú vị vì chị ấy rất siêng năng trao đổi trước khi lên chương trình, và làm theo những gì đã thảo luận trước. Sẽ không quá bất ngờ trên sân khấu (live) với Hồng Vân. Cho những chương trình thâu hình, MC Hồng Vân rất xứng đáng có một vị trí tốt!

Nhãn:
edit