bố và con...


Bức hình đầy tình yêu giữa bố và con này làm tôi nhớ đến một Kỷ Niệm, một Dạ Lai Hương của Phạm Duy...
Nhãn:
edit