bức tranh đẹp


nhớ một Huế trầm mặc; nhớ một Đà Lạt êm ả; nhớ một Hà Nội sau cơn mưa...
Nhãn: , ,
edit