"hương xưa" episode II: vân quỳnh - đỗ khải an


Nhóm The Friends' Câu Chuyện Âm Nhạc. - Hương Xưa Episode II

Quay hình & âm tại Saigon TV studio @ 3p.m. Thursday, July 16th, 2009.

Saigon Television 14776 Moran Street Westminster, CA 92683
phone: (714) 230-8476 fax: (714) 379-8083

Khách mời: Vân Quỳnh & Đỗ Khải An
Musicians: Luân Vũ & Thân Trọng Uyên Phương
Host: Đại Dương

Theme: bài thơ Động Hoa Vàng (Phạm Thiên Thư)
Special performance: The Phantom of The Opera (Vân Quỳnh - Đỗ Khải An)
Dress code: Black!
Nhãn: , , , , , ,
edit