romeo & juliet show - post for kietchayrox
Dear Kiệt:

Star Performing Arts và Kịch Đoàn Hải Ngoại đang cố gắng thành lập một website để quảng bá các sinh hoạt tại nơi ấy! Tiếc rằng cho đến giờ, vẫn chưa xong.

Có một lần Kiệt hỏi mình về sinh hoạt kịch thì nhân tiện, mình giới thiệu đến Kiệt và quý bạn event sắp tới nhé! Mong được ủng hộ, phê bình từ quý bạn đến Kịch Đoàn Hải Ngoại.

Mình chỉ là người đi bên cạnh họ!
Nhãn: , ,
edit