thân phận & con người trong nhạc trịnh

Câu hỏi: Theo Đại Dương, anh nghĩ gì về thân phận và con người trong dòng nhạc của anh Sơn?

Trả lời: Một câu thôi cũng đủ bạn ạ: "Ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua!"

Tôi bắt đầu yêu Trịnh bằng Phôi Pha đấy, tôi sống bởi Phôi Pha và ái mộ triết lý Phôi Pha.
Nhãn:
edit