căn nhà xưa...

Một căn nhà đẹp đối với anh, vẫn là một căn nhà cũ cũ, xưa xưa...

Chợt nhớ đến "Căn Nhà Xưa" của Nguyễn Đình Toàn nơi căn nhà chất chứa biết bao kỷ niệm...

Ở đó có lá cuốn giây ngoài song
Có giếng nước soi trời trong
Có gió mát đêm bình yên...
Nhãn:
edit