cơn mưa buổi sáng muộn...

Lòng cứ bảo lòng "chỉ cần một cơn mưa" thôi - có thể gội xoá tất cả. Sáng muộn - mưa thật; mưa không đủ thấm đất; mưa không đủ thấm lòng - chỉ là mưa cho cửa kính xe ta còn có vệt bụi bám với chút nước mưa thế thôi.

Giờ mới hiểu, lòng ta không chỉ thèm "một cơn mưa". Đang mong đợi nhiều hơn thế nữa; nhiều lắm...
Nhãn:
edit